הגדרת המענה המורכב

מענה מורכב או אנטיפוניה מורכבת

מושג המתאר שירה רב קולית השוברת את הסדר הרציף (לינארי) של הטקסט. שירה זו מבצעות לפחות שתי מקהלות (או סולן ומקהלה) השרות זו כנגד זו. המענה המורכב הנוצר בעת ביצוע השירה, מחלץ את הטקסט השירי מתבנית התחביר הלשוני. הטקסט נרקם כמארג או תשבץ בעת הביצוע הווקלי של השירה.