אוצר מילים מתחום יצירת ועיבוד המתכות

אוצר מילים מתחום יצירת ועיבוד המתכות


המרכזיות של עבודת הנפחות בתולדות התרבות העברית באה לביטוי, בין היתר, במילים ששימשו במקור את הנפחים בעבודתם ובהמשך הושאלו וקיבלו משמעויות נוספות.


 

לטבלת המילים